Van Maasdijkstraat 10, Heerenveen (telefoonnr. 0513 - 610 132)

Werkwijze

Sparen of beleggen
Sparen is in het menselijk bestaan een normale zaak. De motieven zijn uiteenlopend van aard en variëren van sparen voor een bepaalde grote uitgave tot het vergaren van een reserve oftewel ‘een appeltje voor de dorst’. Beleggen in aandelen, al of niet via een beleggingsfonds, was in de loop van de jaren 90 van de vorige eeuw een dankbaar alternatief waarbij al snel bleek dat beleggen niet meer uitsluitend het speeltje voor de (super)rijken was.
De problematiek, samenhangend met beleggen, werd pas later duidelijk. Hoewel zowel het spaargeld als het geld belegd in aandelen meestal voor langere termijn zijn bedoeld, zien we het spaargeld als een gestaag groeiend bezit en is de beleggingsportefeuille daarentegen aan dagelijkse schommelingen onderhevig. Schommelingen die niet voor iedereen even goed te verwerken zijn en op die manier kunnen leiden tot ongewenste spanningen.
Om die druk te verlichten hebben beleggingsdeskundigen een risicoprofiel opgesteld. Aan de hand van de antwoorden op een aantal geselecteerde vragen kan worden vastgesteld hoe goed een belegger kan omgaan met koersschommelingen in zijn beleggingsportefeuille. Als de portefeuille en de aard van de belegger niet goed op elkaar zijn afgestemd, moet de portefeuille worden aangepast.

Koersschommelingen

Vrijwel iedere belegger voelt zich uitstekend bij alsmaar stijgende koersen, maar de angst voor komende onvermijdelijke koersdalingen knaagt vaak wel. Beleggen in tijden van dalende koersen is veel moeilijker. Hoe goed bent u bestand tegen dalende koersen? Slaapt u nog goed? Heeft u nog voldoende inkomen (nu en in de toekomst)?
Vragen die bij iedere deskundige adviseur aan de orde moeten komen voordat tot een correcte invulling van de portefeuille kan worden overgegaan. Want als u als belegger een portefeuille heeft die niet past bij uw verwachtingspatroon of uw bestendigheid tegen koersschommelingen komen er vroeg of laat problemen.
Om deze problemen te voorkomen is het verstandig om de vragenlijst tussentijds nog eens op te maken. Als de financiële situatie veranderd is, zowel in positieve als in negatieve zin, dan zal de reactie op koersdalingen of stijgingen zeer waarschijnlijk ook zijn gewijzigd.

Rendement en risico
Uiteraard begint alles met sparen, maar naarmate het gespaarde bedrag stijgt wordt de wens of gedachte aan beleggen steeds groter. Bij beleggen kunnen immers hogere rendementen worden behaald.
Beleggen kan op een groot aantal manieren. De keuze voor een portefeuille bestaande uit aandelen of obligaties of een combinatie van beide zal mede afhangen van de hoogte van het te nemen risico en van het gewenste rendement. Rendement en Risico zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hoger rendement is alleen mogelijk bij een hoger risico. Op zich lijkt dit een vrij logische redenering, maar de invulling daarvan is minder eenvoudig.

Aandelen
Beleggen in aandelen kan op twee manieren plaatsvinden.
Rechtstreeks, dat wil zeggen u belegt in individuele aandelen, zoals Philips of Koninklijke Olie, of indirect; u belegt in een beleggingsfonds, waarbij de beheerder de aandelen waarin belegd wordt uitkiest. Overigens is ook daarin weer een zeer grote keuze mogelijk. Er zijn op dit moment zelfs meer beleggingsfondsen dan aandelen waardoor de keus niet makkelijker wordt.

Obligaties

Bij beleggen in obligaties of vastrentende waarden doet zich dezelfde keuze voor.
Zo kunt u de keuze maken uit obligaties waarin belegd zal worden of beleggen in een obligatiefonds waarbij de fondsbeheerder de keuze maakt.

Beleggingsfonds
Het grote voordeel van het kopen van een beleggingsfonds is dat niet u als belegger, maar de beheerder de moeilijke afweging moet maken welk aandeel of welke obligatie moet worden gekocht, verkocht of gehouden. De dagelijkse zorg voor de portefeuille ligt niet meer bij u.
Het nadeel van het beleggen in een beleggingsfonds is dat u niet meer ziet in welk aandeel u belegd heeft. Stel u heeft een aandeel van beleggingsfonds XYZ. Eens per kwartaal of halfjaar wordt hiervan een verslag achteraf gepresenteerd en pas dan ziet u hoe de beheerder het heeft gedaan en in welke aandelen hij heeft belegd. U bent dan dus wel afhankelijk van de kunde van die ene beheerder of zijn team.
Het alternatief is een belegging in meerdere fondsen waarbij een keuze kan worden gemaakt uit diverse stijlen. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook voor een regionale verdeling worden gekozen. Ook hierbij is het zo dat u niet ziet in welke aandelen wordt belegd.

Vermogensbeheer
Als dat wel de bedoeling is kunt u kiezen voor vermogensbeheer. Dat wil zeggen dat van te voren wordt vastgesteld welk risico of rendement het best bij u past en aan de hand daarvan wordt in grote lijnen een portefeuillesamenstelling vastgelegd. Vervolgens gaat een beheerder (of een team van beheerders) beleggen in aandelen of obligaties, waarbij u als cliënt voortdurend op de hoogte wordt gehouden van de veranderingen in uw portefeuille. Elke koop- en verkooptransactie wordt verantwoord waardoor u volledig op de hoogte blijft van uw bezit in de portefeuille.